ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Disclaimer - Alcohol Warning

Under the Liquor Control Act 1986, it is an offence:
-to sell or supply liquor to a person under the age of 18 years on licensed or regulated premises; or
-for a person under the age of 18 years to purchase, or attempt to purchase, liquor or regulated premises
Close